درباره ما

عناوین حقوقی

عناوین حقوقی

عناوین حقوقی را باید به اجمال شناخت، برای شناخت عناوین حقوقی ما همراه شما هستیم

وکالت پرونده های حقوقی و کیفری

وکالت پرونده های حقوقی و کیفری

عناوین حقوقی

وکالت پرونده های حقوقی و کیفری شما را که در همین صفحه لیست شده اند، می چذیریم
همین در این صفحه ۲۶ عنوان حقوقی لیست اند. ما وکالت پرونده های حقوقی و کیفری را که در اینجا عنوان شده اند، می پذیریم. البته
در ابتدا باید به عرض برسانیم که غالبا مردم تفاوت بین دعوی و شکایت را نمی دانند.

مثال

موجری با مستاجر مشکل دارد، برای رجوع به مراجع قضائی از عنوان اشتباهی شکایت استفاده می کند.
می گوید : “از مستاجر شکایت می کنم” . در صورتیکه عنوان شکایت در رابطه بین موجر و مستاجر اصلا موضوعیت ندارد. در کلیه مواردی که جنبه حقوقی دارند ، مدعی باید با تقدیم دادخواست اقامه دعوا کند.

مانند

رابطه مالک و مستاجر ، وصول سفته و چک های حقوقی شده ، مطالبات به استناد اسناد عادی ، قرارداد ها ، مهریه ، طلاق ،انحصار وراثت و امثالهم 

موارد کیفری مانند

چک ،کلاهبرداری ، درگیری و ایراد ضرب و جرح ،سرقت ، آدم ربائی ،ایجاد مزاحمت ،تخریب ،قاچاق ،مواد مخدر ،مشروبات الکلی ، رابطه نامشروع ،قتل و امثالهم ، وصف کیفری دارند.
در چنین مواردی ، شاکی باید شکایت خود را به دادسرای محل تقدیم  نماید.

لازم به توضیح است که به لحاظ تنوع بسیار عناوین حقوقی ، هیچ وکیلی به تنهائی قادر به پاسخگوئی در همه زمینه ها نیست.

باز برمی گردیم به اینکه نوع دادخواهی شما چیست؟

عناوین حقوقی

همکاران ما می توانند وکالت در مجموع پاسخگوی همه نیازهای موکلین در تمامی زمینه های کیفری و حقوقی هستند.
در عناوین حقوقی که در پائین صفحه ملاحظه می فرمائید، انواع زمینه های حقوقی به عرض شما می رسد.  با یک کلیک روی هر کدام از پیوند ها، به صفحه ای هدایت خواهید شد که بحث مبسوطی حول محور همان زمینه به عرض تان رسیده است.

علاوه بر آن ، نمونه هائی از آرای صادره از مراجع قضائی که همکاران ما عهده دار وکالت پرونده بودند، به عرض تان می رسد. نمونه آرا به غنی شدن محتوی این صفحه کمک شایانی می نماید. نمونه آرا ضمن اینکه قابل استفاده عموم مردم هستند، برای همکاران وکیل هم مفید و قابل استفاده و حتی قابل استناد نیز می باشند.

مطالب مرتبطی هم در صفحه اوراق قضائی می توانید ملاحظه فرمائید. همچنین متن جالبی نیز در خصوص حقوق بین الملل برای مطالعه توصیه می شود

از قول موکلین ما