دادگاه های کیفری

در این صفحه اطلاعات مربوط به انواع دادگاه های کیفری را به عرض تان می رسانیم.

۱- دادگاه کیفری یک

مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات.
ب- جرایم موحب حبس ابد.
پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری

 ۲- دادگاه کیفری دو

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم، صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

۳- دادگاه انقلاب

برابر ماده ۳۰۳ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

۴- دادگاه اطفال و نوجوانان

طبق ماده ۳۰۴ به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
طبق قانون طفل به کسی گفته می شود  که هنگام رسیدگی، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نکند.
مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری، مرجع رسیدگی دادگاه اطفال و نوجوانان است.
اگر اطفال و نوجوانان مرتکب هر یک از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

۵- دادگاه نظامی

دادگاه نظامی ، یکی از انواع دادگاه کیفری است که به جرایم مربوط به افسران نظامی و انتظامی که در حیطه وظایف تخصصی خود انجام می دهند ، رسیدگی می کند.
لازم به ذکر است که این جرایم در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شوند. 
ما  به جز دادگاه نظامی ، در بقیه دادگاه های کیفری ، همکاران ما آماده قبول وکالت پرونده های شما هستند.

در منابع خارجی از جمله در ویکیپدیا ، بحث های مبسوطی در خصوص قوانین کیفری صورت گرفته که علاقه مندان می توانند مراجعه فرمایند.

همچنین در صفحه اوراق قضایی تعدادی از نمونه شکوائیه های در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته شده اند.

اکرم پروان، وکیل پایه یک دادگستری